Obligaţiile taximetristului:

a) să aibă un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor din Cartea taximetristului;
b) să respecte solicitările legale ale clientului;
c) să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se află în poziţia de operare Liber, cu excepţia cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau condiţiile de trafic nu permit această manevra;
d) să elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va incasa contravaloarea prestaţiei efectuate;
e) să nu pretindă că plata pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;
f) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional sau alte acte antisociale;
g) să anunţe organele de poliţie în cel mai scurt timp şi cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;
h) să asigure protecţie clientului cât timp acesta se găseşte în taxi;
i) să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;
j) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
k) în cazul transportului de persoane, să transporte bagajele clienţilor în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
l) să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;
m) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor;
n) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situaţie conflictuală;
o) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;
p) să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc;
r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectiva;
s) să poată prezenta la control, în timpul activităţii, următoarele documente:
– permisul de conducere;
– certificatul de atestare a pregătirii profesionale;
– autorizaţia taxi;
– licenţa de execuţie pentru vehicul;
– certificatul de înmatriculare cu inspecţia periodică valabilă;
– asigurarea pentru persoane şi bagajul acestora;
t) să poarte obligatoriu centura de siguranţă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind optional.

Obligaţiile clientului:

a) să solicite, să preia şi să păstreze bonul client la coborârea din taxi;
b) să nu plătească serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;
c) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective;
d) să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturi prevăzute la lit. B.f);
e) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării acestuia în timpul efectuării transportului şi să anunţe imediat organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente;
f) să sesizeze primăria localităţii de autorizare şi filiala judeţeană a Oficiului de Protecţie a Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea serviciilor;
g) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă exista loc disponibil pe bancheta din spate.